Valitud tööd / Kinnisvara konsultant

est | eng

1995 Tallinna Keskvangla kui kinnisvara tehingu objekt ja suhtumine Aquila projekti, teostuvusuuring-lähteülesanne, tellija: Riigi Täitevamet, teostaja: Laansoo Kinnisvara AS E.Laansoo, J.Keits, M.Vain

Riigi Täitevameti ( edaspidi RTA ) põhitegevuseks on kinnipidamiskohtade haldamine. Kuna talle kuuluv vara on praktiliselt amortiseerunud, peab lühikese ajaga rajama orient 4000 kaasaegset kinnipidamiskohta ja muid ehitisi abifunktsioonide tarbeks. Eesti Vabariigi eelarve ei suuda finantseerida lähimate aastate jooksul RTA ehitusvajadusi täies ulatuse. RTA-l tuleb leida alternatiivseid lahendusi ja finatseerimisallikaid. Üks finatseerimisallikas võiks olla tuluandvad tehingud oma olemasoleva kinnisvaraga.

Käesoleva töö eesmärgiks oli aidata Eesti Vabariigil kujundada otsust, millised kinnisvaratehingud on võimalikud ning milline neist on kõige soodsam. Ühe osana tööst analüüsitakse Aquila AS pakkumist.

RTA vanglareform näeb ette olemasoleva 1500 kohalise Tallinna Keskvangla sulgemise, kuna selle moderniseerimine on ebamajanduslik. Arvestades vangla soodsat asukohta Tallinna linnas, on tekkinud idee vabaneva vangla ( hoonete ja maaga ) teostda kasulik kommertstehing. Tehingu tulemusena peab olema lahendatud olemasoleva vangla likvideerimine, 1500 vangi majutamine Eesti Vabariigi vanglareformi poolt määratletud uutes tingimustes

Pealkiri Kuupäev
1995_RTA_Keskvangla_Aquila_TooLyhitutvustus 09.09.2009

Pakri Teadus-ja Tööstuspark Paldiskis

Arenduskontseptsioon, arendustegevus 2008 kuni tänaseni

Elukaare küla. Pakri Elukestva Arengu Keskus Paldiskis

arenduskontseptsioon ja arendustegevus 2008 kuni tänaseni

Ärihoone Pärnu südalinnas

Pärnu, Pikk tn. 16, arenduskontseptsioon, omanikupoolne detailplaneeringu lähteülesanne, projekt 2009

Vabaduse väljaku parklakompleks

Tallinn, arenduskontseptsioon, projekt 1997

Riigi Täitevameti kinnisvara ja EV vanglate reform

RTA-le teostatud tööd, 1995-97

Estonia maja. Kontserdisaal ja Rahvusooper

arenduskavad, lähteülesanded, ekspertiisid, 1995-97

Korterelamu Viljandi südalinnas

C.R.Jakobsoni tn. 26, arendusprojekt, projekt 2007-08

Rakvere Plaza Äri- ja meelelahutuskeskus

Arendusprojekt Rakvere südalinnas, projekt 2008

Agrotarve AS Logistikakeskus

Maardu, Vana Narva mnt.30, arenduskontseptsioon, projekt 2008

Tallinna Keskvangla kui kinnisvara tehingu objekt

Teostuvusuuring, lähteülesanne 1995

Eesti Televisiooni hoonetekompleks

Gonsiori 27, Tallinn, arenduskontseptsioon 1996

Tallinna Kaubamaja renoveerimine

Projekteerimise lähteülesanne, teostus 1995

Tondi endise sõjaväelinnaku maa-ala

infopakett arendamiseks, konkursi abimaterjal ostja või hoonestaja leidmiseks, 1995