Valitud tööd / Kinnisvara konsultant

est | eng

1995 kuni 1997 Riigi Täitevameti kinnisvara ja EV vanglate reform. RTA tellimusel teostatud tööd:

1995.a. käivitas Riigi Täitevamet (edaspidi RTA ) Eesti Vanglate reformi. Kinnisvara arendusküsimustes palgati konsultandiks LAANSOO. RTA kinnisvara puudutav arendusprogramm puudutas EV poliitilisi huve. Eesti liitumisel Euroopa Liiduga, kohustus täitma EL poolt vanglatele esitavad minimaalsed tingimused ja kinni pidama EL standarditest, mis 1995 a. Loomulikult ei vastanud EL ootustele. EV sisepoliitkias oli vaja leida ökonoomne, hästikorraldatud lahendus probleemidele, mis seotud vangide kinnipidamisega.

Vanglate reform pidi tagama RTA kinnisvarade ökonoomse haldamise, sh tuli määratleda kinnisvarade perspektiivse vajaduse, ehitusprogrammi tarbeks vajalike kulutuste suuruse, sõnastada projektide finantseerimise viisid ja tõestada laenuvõtmise võimalikkus ja kasulikkus. Fikseerida kasiulikkuse ja ökonoomsuse kriteeriumid. Töötada välja vajalik positiivne tegevusprogramm ning pakkuda välja projekti läbiviimiseks vajalik organisatsioon.
Töö teostati meetodil üldiselt käsitluselt detaili ja üle kahe aasta kestnud töö lõpetati suure kokkuvõttega, „Vanglate koondplaaniga“ Keskmiselt oli ühe töö mahuks 100 lehekülge tihedat infot.

Perioodil 1995 kuni 1997 Riigi Täitevameti tellimusel teostatud tööd:

• 1995 Tallinna Keskvangla kui kinnisvara tehingu objekt ja suhtumine Aquila projekti, teostuvusuuring-lähteülesanne, tellija: Riigi Täitevamet, teostus: E.Laansoo, A.Lusmägi, I.Pottisep
• 1995 juuni Riigi Täitevameti kinnisvara ja EV vanglate reform, arenduskontseptsioon, tellija Riigi Täitevamet, teostus E.Laansoo, A.Lusmägi, I.Pottisep
• 1996 veebruar - Riigi Täitevameti tüüpvangla – arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, P.Kais, A.Alvik
• 1996 aprill – Harku vangla – arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, M.Aunin, A.Alvik
• 1996 aprill Viljandi vangla - arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, M.Aunin, A.Alvik
• 1996 juuli Tallinna vangla, eeluurimisvangla ning vanglate keskhaigla - arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, M.Aunin, A.Alvik
• 1996 juuli – Interneeritute laager Magasini tn/Õilme tn - arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, M.Aunin, A.Alvik
• 1996 juuli – Rummu asula – lähteülesanne, teostusvusuuring – köide I ja köide II, teostus: E. Laansoo, J.Keits, K.Terno
• 1996 september Interneeritute laager Suur-Sõjamäe – eksperthinnang, teostus: J.Keits
• 1996 september Ämari vangla - arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: J.Keits, A.Alvik
• 1996 september Ämari vangla – hoonete/rajatiste lagunemise peatamise ja ökonoomse haldamise plaan
• 1996 oktoober Rummu vangla - arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, I.Zukova, A.Alvik
• 1996 november – Harku alev – lähteülesanne-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, J.Peep, A.Alvik, P.Puusta
• 1996 november Maardu vangla - arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, P.Kais, J.Peep
• 1996 november. Pärnu vangla - arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, P.Kais, A.Alvik
• 1996 detsember Murru vangla - arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, A.Tambek,A.Alvik
• 1996 detsember Riigi Täievameti haldushoone arhitektuur –ehitus, projekteerimise lähteülesanne, teostus: E. Laansoo, J.Keits, P.Kais, J.Peep
• 1997 juuni Ida-Virumaa vangla - arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, P.Kais, A.Alvik
• 1997 september Vanglate koondplaan - arenduskontseptsioon-teostuvusuuring, teostus: E. Laansoo, J.Keits, P.Kais, A.Alvik
• 1997 oktoober Hoonete Paldiski mnt 253 – turuväärtuse eksperthinnang, teostus: R.Riisalu, U.Kaasik

 

Pealkiri Kuupäev

Pakri Teadus-ja Tööstuspark Paldiskis

Arenduskontseptsioon, arendustegevus 2008 kuni tänaseni

Elukaare küla. Pakri Elukestva Arengu Keskus Paldiskis

arenduskontseptsioon ja arendustegevus 2008 kuni tänaseni

Ärihoone Pärnu südalinnas

Pärnu, Pikk tn. 16, arenduskontseptsioon, omanikupoolne detailplaneeringu lähteülesanne, projekt 2009

Vabaduse väljaku parklakompleks

Tallinn, arenduskontseptsioon, projekt 1997

Riigi Täitevameti kinnisvara ja EV vanglate reform

RTA-le teostatud tööd, 1995-97

Estonia maja. Kontserdisaal ja Rahvusooper

arenduskavad, lähteülesanded, ekspertiisid, 1995-97

Korterelamu Viljandi südalinnas

C.R.Jakobsoni tn. 26, arendusprojekt, projekt 2007-08

Rakvere Plaza Äri- ja meelelahutuskeskus

Arendusprojekt Rakvere südalinnas, projekt 2008

Agrotarve AS Logistikakeskus

Maardu, Vana Narva mnt.30, arenduskontseptsioon, projekt 2008

Tallinna Keskvangla kui kinnisvara tehingu objekt

Teostuvusuuring, lähteülesanne 1995

Eesti Televisiooni hoonetekompleks

Gonsiori 27, Tallinn, arenduskontseptsioon 1996

Tallinna Kaubamaja renoveerimine

Projekteerimise lähteülesanne, teostus 1995

Tondi endise sõjaväelinnaku maa-ala

infopakett arendamiseks, konkursi abimaterjal ostja või hoonestaja leidmiseks, 1995