Kodu Püünsis

Kooli tee 19, Püünsi, Viimsi vald, Harjumaa

Pikk ja kitsas krunt. Kompaktne  plaanilahendus võimaldas projekteerida ökonoomse ehitusaluse pinnaga hoone. Majas kesksel kohal asuv trepp võimaldab astmeliselt tõusvate tasanditega lahenduse tekitab sujuva seose ruumide vahel. Krundi kujust tulenevalt on võimalik kujundada  pigem esi ja tagaaed. Seetõttu on elutuba krundiga pikisuunas läbipaistev, eesmärk visuaalselt siduda nii ees-kui tagaaed üheks tervikuks. 

103KHAA

Ühepereelamu

2003

Enn Laansoo

2004-2005